Czy copywriterzy mogą zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu?

Stanowisko w sprawie autorskich tekstów pisanych na zlecenie przygotowane dla Setugo Sp. z o. o.

Od 01.01.2018 roku 50% kosztów uzyskania przychodów będą mogli stosować podatnicy
PIT do dochodów ze ściśle określonej działalności gospodarczej. Problem z kwalifikowaniem odpowiednich prac do danych źródeł przychodów będzie ogromny. Na rynku można znaleźć różnego rodzaju usługi, w tym usługi polegające na pisaniu autorskich tekstów na zlecenie. Zakres prac jest różny i dostosowany do potrzeb klienta. Czasem jest to pisanie tekstów
na bloga albo opisy różnych produktów itp. Jednak zawsze są to autorskie teksty
z przeniesieniem do nich praw, które zawierają się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2017 roku ustawodawca w art. 22 ust. 9 pkt 3) (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) ustalił koszty uzyskania przychodów
z takiego źródła na poziomie 50% „(…) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich (…) w rozumieniu odrębnych przepisów (…)”. W związku z tym, koszty te miały zastosowanie do wszystkich twórców korzystających z praw autorskich bez zakreślania konkretnych czynności (działalności), które ich dotyczą. Oznacza to, iż pisanie autorskich tekstów na zlecenie wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich może wynosić 50% kosztów uzyskania.

Dnia 01.01.2018 roku zmianie uległa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca w art. 22 dodał ustęp 9b) określa konkretny katalog działalności, które mają prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, od dnia 01.01.2018 roku można korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów jedynie z tytułu następujących działalności:

  • twórczej, w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej, w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej
    i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu
    i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.

Każda z osób (podatników), która zechce zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów, musi zostać zakwalifikowana do działalności, o której mowa powyżej. Brak umiejscowienia świadczonych usług w tych pięciu punktach powoduje, iż nie mamy prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, a jedynie w wysokości 20%. Spowoduje to wzrost podatku dochodowego odprowadzanego do budżetu skarbu państwa, a tym samym uzyskiwania przez twórców mniejszego wynagrodzenia netto za zrealizowane zlecenia.


Wracając do tematu autorskich tekstów pisanych na zlecenie, próbowaliśmy umiejscowić je
w odpowiedniej grupie działalności wymienionych przez ustawodawcę.
Jedyna pozycja, gdzie można by się pokusić o kwalifikację tego rodzaju usług, to „działalność publicystyczna”.

Należy zdefiniować pojęcie „działalność publicystyczna”.

Według słownika PWN towypowiedzi (piśmiennicze i kolokwialne) na aktualne tematy (publicystyka jest klasyfikowana w zależności od dziedziny, której dotyczy na: społeczną, polityczną, gospodarczą, kulturalną), przedstawiające wyraźne poglądy i opinie, często
o charakterze polemicznym, tendencyjnym lub wręcz prowokacyjnym.
Interpretuje i ocenia fakty z przyjętego punktu widzenia, zmierza do kształtowania opinii publicznej; publicystyka pozaprasowa to przede wszystkim traktaty, rozprawy, polemiki, pisma ulotne; dzieje publicystyki sięgają początków piśmiennictwa (retoryka rzymska), a szerokie jej oddziaływanie umożliwił wynalazek druku; wraz z rozwojem prasy ukształtowała się publicystyka prasowa (artykuł, felieton, kronika, reportaż, wywiad, polemika itp.), a rozwój radia i telewizji przyniósł nowe formy wypowiedzi publicystycznej; elementy publicystyki przenikają do literatury pięknej oraz do innych rodzajów twórczości, np. filmu, plastyki (kronika filmowa, niektóre rodzaje plakatu, karykatury itd.); publicystyka jest klasyfikowana zależnie od dziedziny, której dotyczy (polityczna, ekonomiczna, społeczna, kulturalna, naukowa)”
.

Analizując powyższą definicję publicystyki, naszym zdaniem nie można do niej przypisać działalności polegającej na pisaniu autorskich tekstów na zlecenie. Choć pewnie znajdą się osoby, które będą z tym polemizować. Gwarancją stosowania kosztów będzie tu na pewno indywidualna interpretacja przepisów podatkowych i o taką należałoby wystąpić.

Dla przykładu proszę zauważyć, iż w branży IT również będzie wiele nieporozumień.
Mowa tutaj wyłącznie o osobach zajmujących się programowaniem. Co z twórcami stron internetowych? Również takie działalności jak grafik komputerowy, copywriter, tłumacz itp. utracą prawo do kosztów uzyskania w wysokości 50%.

Analizując dokonane zmiany można przyjąć, iż negatywnie wpłyną na poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Zapewne w wielu przypadkach będzie dochodzić do sporów interpretacyjnych między podatnikami, a urzędami skarbowymi.

Naszym zdaniem żadna z wyżej wymienionych  działalności nie mieści się w zakresie pisania autorskich tekstów na zlecenie, dlatego też od 01.01.2018 roku do tego rodzaju usług należy stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%.

Przygotowano przez: 
SKORPION Wiesław Sikora  |  ul. A. Brody 88b, 43-450 Ustroń  |  NIP: 548-113-26-79  |  Tel. (33) 506-50-51 do 54  |  Fax. (33) 506-50-55
e-mail: biuro@firmaskorpion.pl  |  www.firmaskorpion.pl

Zaufaj specjalistom z ponad 10 letnim doświadczeniem.

Twój content w dobrych rękach

Skuteczna agencja content marketingowa.

Skontaktuj się z nami

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *