Close

Czy copywriterzy mogą zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu?

Artykuł opublikowano: 30 grudnia 2017
Autor: Jan Kinal

Stanowisko w sprawie autorskich tekstów pisanych na zlecenie przygotowane dla Setugo Sp. z o. o.

Od 01.01.2018 roku 50% kosztów uzyskania przychodów będą mogli stosować podatnicy PIT do dochodów ze ściśle określonej działalności gospodarczej. Problem z kwalifikowaniem odpowiednich prac do danych źródeł przychodów będzie ogromny. Na rynku można znaleźć różnego rodzaju usługi, w tym usługi polegające na pisaniu autorskich tekstów na zlecenie. Zakres prac jest różny i dostosowany do potrzeb klienta. Czasem jest to pisanie tekstów na bloga albo opisy różnych produktów itp. Jednak zawsze są to autorskie teksty z przeniesieniem do nich praw, które zawierają się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2017 roku ustawodawca w art. 22 ust. 9 pkt 3) (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) ustalił koszty uzyskania przychodów z takiego źródła na poziomie 50% „(…) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich (…) w rozumieniu odrębnych przepisów (…)”. W związku z tym, koszty te miały zastosowanie do wszystkich twórców korzystających z praw autorskich bez zakreślania konkretnych czynności (działalności), które ich dotyczą. Oznacza to, iż pisanie autorskich tekstów na zlecenie wraz z przeniesieniem do nich praw autorskich może wynosić 50% kosztów uzyskania.

Dnia 01.01.2018 roku zmianie uległa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca w art. 22 dodał ustęp 9b) określa konkretny katalog działalności, które mają prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W związku z tym, od dnia 01.01.2018 roku można korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów jedynie z tytułu następujących działalności:

  • twórczej, w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej, w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.

Każda z osób (podatników), która zechce zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów, musi zostać zakwalifikowana do działalności, o której mowa powyżej. Brak umiejscowienia świadczonych usług w tych pięciu punktach powoduje, iż nie mamy prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, a jedynie w wysokości 20%. Spowoduje to wzrost podatku dochodowego odprowadzanego do budżetu skarbu państwa, a tym samym uzyskiwania przez twórców mniejszego wynagrodzenia netto za zrealizowane zlecenia.


Wracając do tematu autorskich tekstów pisanych na zlecenie, próbowaliśmy umiejscowić je w odpowiedniej grupie działalności wymienionych przez ustawodawcę. Jedyna pozycja, gdzie można by się pokusić o kwalifikację tego rodzaju usług, to „działalność publicystyczna”.

Należy zdefiniować pojęcie „działalność publicystyczna”.

Według słownika PWN towypowiedzi (piśmiennicze i kolokwialne) na aktualne tematy (publicystyka jest klasyfikowana w zależności od dziedziny, której dotyczy na: społeczną, polityczną, gospodarczą, kulturalną), przedstawiające wyraźne poglądy i opinie, często o charakterze polemicznym, tendencyjnym lub wręcz prowokacyjnym. Interpretuje i ocenia fakty z przyjętego punktu widzenia, zmierza do kształtowania opinii publicznej; publicystyka pozaprasowa to przede wszystkim traktaty, rozprawy, polemiki, pisma ulotne; dzieje publicystyki sięgają początków piśmiennictwa (retoryka rzymska), a szerokie jej oddziaływanie umożliwił wynalazek druku; wraz z rozwojem prasy ukształtowała się publicystyka prasowa (artykuł, felieton, kronika, reportaż, wywiad, polemika itp.), a rozwój radia i telewizji przyniósł nowe formy wypowiedzi publicystycznej; elementy publicystyki przenikają do literatury pięknej oraz do innych rodzajów twórczości, np. filmu, plastyki (kronika filmowa, niektóre rodzaje plakatu, karykatury itd.); publicystyka jest klasyfikowana zależnie od dziedziny, której dotyczy (polityczna, ekonomiczna, społeczna, kulturalna, naukowa)”.

Analizując powyższą definicję publicystyki, naszym zdaniem nie można do niej przypisać działalności polegającej na pisaniu autorskich tekstów na zlecenie. Choć pewnie znajdą się osoby, które będą z tym polemizować. Gwarancją stosowania kosztów będzie tu na pewno indywidualna interpretacja przepisów podatkowych i o taką należałoby wystąpić.

Dla przykładu proszę zauważyć, iż w branży IT również będzie wiele nieporozumień. Mowa tutaj wyłącznie o osobach zajmujących się programowaniem. Co z twórcami stron internetowych? Również takie działalności jak grafik komputerowy, copywriter, tłumacz itp. utracą prawo do kosztów uzyskania w wysokości 50%.


Analizując dokonane zmiany można przyjąć, iż negatywnie wpłyną na poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Zapewne w wielu przypadkach będzie dochodzić do sporów interpretacyjnych między podatnikami, a urzędami skarbowymi.

Naszym zdaniem żadna z wyżej wymienionych  działalności nie mieści się w zakresie pisania autorskich tekstów na zlecenie, dlatego też od 01.01.2018 roku do tego rodzaju usług należy stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%.

Przygotowano przez:  SKORPION Wiesław Sikora  |  ul. A. Brody 88b, 43-450 Ustroń  |  NIP: 548-113-26-79  |  Tel. (33) 506-50-51 do 54  |  Fax. (33) 506-50-55 e-mail: biuro@firmaskorpion.pl  |  www.firmaskorpion.pl

Zaufaj specjalistom z ponad 10 letnim doświadczeniem.

Twój content w dobrych rękach

Skuteczna agencja content marketingowa.

One Comment on “Czy copywriterzy mogą zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu?

Stanislaw
8 marca 2018 at 11:32

Dzięki 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top